Home Kiến thức & kinh nghiệmChuẩn bị xây nhà Sổ đỏ thế chấp ngân hàng có xin phép xây dựng được không?

Sổ đỏ thế chấp ngân hàng có xin phép xây dựng được không?

Bởi webxaynha
Đất đang thế chấp ngân hàng vẫn được xây dựng nhà

Bạn có kế hoạch xây nhà nhưng sổ đỏ đang thế chấp ở ngân hàng. Bạn không biết sổ đỏ thế chấp ngân hàng có xin phép xây dựng được không?

Số đỏ là gì?

Sổ đỏ, sổ hồng hay giấy đỏ là tên gọi bình dân của “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (GCNQSDĐ).

Theo khoản 16, điều 3, Luật đất đai năm 2013 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng có xin phép xây dựng được không?

Theo khoản 1, điều 27, nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định về “đầu tư vào tài sản thế chấp” như sau:

Bên nhận thế chấp không được hạn chế bên thế chấp đầu tư hoặc người thứ ba đầu tư vào tài sản thế chấp để làm tăng giá trị tài sản đó.

Theo khoản 1 và 2 điều 321 luật dân sự số: 91/2015/QH13 quy định về “quyền của bên thế chấp” như sau:

1. Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng là tài sản thế chấp theo thỏa thuận.

2. Đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp.

Như vậy, sổ đỏ đất đang thế ngân hàng thì bạn (bên thế chấp) vẫn được đề nghị cấp phép để xây dựng nhà vì đây là việc đầu tư để làm tăng giá trị tài sản.

Hồ sơ xin phép xây dựng có cần văn bản đồng ý của ngân hàng không?

Căn cứ vào điều 11 thông tư số 15/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Như trên, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng không quy định trường hợp sổ đỏ đã thế chấp với ngân hàng phải được sự chấp thuận của bên nhận thế chấp mới được cấp giấy phép xây dựng.

Nhưng, ngoài những giấy tờ trên thì nhiều nơi yêu cầu thêm một số giấy tờ, trong đó có văn bản chấp thuận của ngân hàng khi xin cấp giấy phép xây dựng (trường hợp sổ đỏ đang thế chấp cho ngân hàng).

Mẫu văn bản ngân hàng đồng ý về việc xin phép xây dựng khi thế chấp sổ đỏ.

Lời bình

Để đảm bảo xin phép và thi công xây dựng nhà ở được thuận lợi, đúng kế hoạch. Bạn nên liên hệ UBND cấp Quận/ Huyện nơi dự định xây dựng nhà ở để hỏi hồ sơ, thủ tục và xin biểu mẫu đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước.

Xem thêm:

Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng khi xây nhà từ 01-01-2021

Quy định mới về giấy phép xây dựng áp dụng từ 01-01-2021

Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở hiện nay.

Bài viết liên quan

Góp ý, bình luận