Home Kiến thức & kinh nghiệmChuẩn bị xây nhà Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình, công trình

Mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở gia đình, công trình

Bởi webxaynha
Download mẫu hợp đồng xây dựng.

Để giảm thiểu rủi ro, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng cho nhà thầu và chủ đầu tư. Chúng tôi chia sẻ những mẫu hợp đồng xây dựng, cùng những lưu ý khi soạn thảo và ký hợp đồng xây dựng.

MỤC LỤC NỘI DUNG:

 1. Hợp đồng xây dựng là gì
 2. Tại sao xây nhà nên có hợp đồng xây dựng
 3. Mẫu hợp đồng xây dựng nhà phần nhân công
 4. Mẫu hợp đồng xây dựng nhà phần thô
 5. Mẫu hợp đồng xây nhà trọn gói
 6. Lưu ý khi soạn thảo và ký hợp đồng xây dựng
 7. File mẫu hợp đồng xây dựng

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG LÀ GÌ

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự, được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu (chủ đầu tư) và bên nhận thầu (cá nhân/ đơn vị thi công/ công ty xây dựng) để thực hiện một phần hay toàn bộ công trình nhà ở, dự án.

Những căn cứ pháp luật soạn mẫu hợp đồng xây dựng bao gồm:

 • Luật dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015.
 • Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
 • Luật nhà ở số: 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014.
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số: 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
 • Nghị định số: 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng.
 • Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số: 05/2015/TT-BXD về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.
 • Thông tư số: 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng.
 • Nghị định số 02/VBHN-BXD, ngày 17 tháng 5 năm 2021 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
 • Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì xây dựng.

TẠI SAO XÂY NHÀ NÊN CÓ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Đối với công trình, dự án lớn thì việc lập, ký hợp đồng trước khi thi công xây dựng là điều tất yếu.

Tuy nhiên, có hợp đồng khi xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bên giao thầu và bên nhận thầu, như:

 • Hạn chế thiếu xót công việc, vật tư và phát sinh chi phí.
 • Có cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh về an toàn, vật tư, tiến độ, chất lượng, v/v trong quá trình thi công xây dựng.
 • Là cơ sở để nghiệm thu và thanh, quyết toán.

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ PHẦN NHÂN CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——–

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở PHẦN NHÂN CÔNG

 (Số: …HĐXD)

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ theo nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ….  tháng …. năm …, tại địa chỉ: … Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG)

      Đại diện            : Ông/ bà ……..

      Địa chỉ              : ………………..

      Mã số thuế       : ……………….        

      CMND               : ………………

BÊN B (BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG)

      Tên công ty      : ……………..

      Địa chỉ              : …………….

      MST                   : …………….

      Người đại diện :  Ông/ bà ……………… Chức vụ: …….

Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế, thực tế hiện trường thi công và năng lực của các bên tham gia, chúng tôi cùng thống nhất ký hợp đồng xây dựng nhà ở với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thi công xây dựng nhà ở gia đình phần nhân công tại địa địa chỉ …theo thiết kế đã được phê duyệt.

ĐIỀU 2. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

STTMô tả công việcDiện tíchĐơn giáThành tiền (vnđ)
1    
    
TỔNG   

Đơn giá và giá trị hợp đồng xây dựng này là giá cố định và không phụ thuộc bất ký sự thay đổi nào của Hợp đồng, trừ khi có những điều kiện đặc biệt và được đồng ý và xác nhận của hai bên.

ĐIỀU 3. TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG

Thời gian thi công xây dựng là … ngày, kể từ ngày … tháng … đến ngày …tháng …năm.

ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO NHÀ

Công trình chỉ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và được bên A xác nhận, đảm bảo chất lượng, thi công an toàn.

ĐIỀU 5. TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN

Bên A đồng ý cho bên B tạm ứng số tiền …. vào mỗi thứ 7 hàng tuần.

Số tiền còn lại bên A sẽ quyết toán cho bên B khi hoàn thành công trình, trừ số tiền giữ lại là: … đồng để bảo hành trong vòng 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu công trình.

ĐIỀU 6: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Quyền hạn và trách nhiệm của bên A:

Cung cấp điện nước thi công, điện nước sinh hoạt trên công trường.

Cung cấp hồ sơ, bản vẽ, tài liệu cần thiết cho bên B.

Giám sát khối lượng, chất lượng thi công công trình. Kiểm tra định kỳ và đột suất tại công trường thi công của Bên B về toàn bộ các công việc liên quan tới việc thực hiện hợp đồng này.

Cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu về công trình theo tiến độ thi công và đề xuất của bên B.

Có quyền yêu cầu Bên B dừng hoạt động và chuyển giao cho bên thứ ba nếu Bên B thi công không đúng yêu cầu hoặc không tăng tiến độ theo yêu cầu của Bên A. Có quyền yêu cầu thay đổi nhân sự thi công nếu bên A đánh giá nhân sự đó không đủ năng lực để thi công hoặc không có sự hợp tác trong công việc, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bên A có quyền giá sát công tác an toàn và dừng thi công nếu bên B có hành vi gây mất an toàn và bị phạt tùy mức độ sự việc.

Kết hợp với Bên B ghi chép sổ nhật ký công trình.

Tổ chức thực hiện các công tác nghiệm thu và thanh quyết toán.

Quyền hạn và trách nhiệm của bên B:

Được tạm ứng và thanh toán theo điều 5.

Chịu trách nhiệm về dụng cụ thi công, bảo hộ lao động, chuẩn bị số lượng nhân công và trình độ tay nghề để đảm bảo thi công an toàn, hoàn thành về kỹ thuật xây công trình, bảo đảm thi công theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, quy trình quy phạm và yêu cầu kỹ mỹ thuật trong xây dựng.

Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và máy móc thiết bị.

Thực hiện đầy đủ các chế độ Nhà nước quy định đối với người lao động làm việc tại công trình. Tự chịu trách nhiệm trước cơ quan pháp luật nhà nước về các hành vi vi phạm pháp luật bởi bất kỳ công nhân nào của bên B.

Bên B chịu trách nhiệm về an toàn lao động, tại nạn lao động đối với con người mà bên B đưa vào công trường thi công. Trường hợp không may xảy ra mất an toàn lao động thì Bên B phải chủ động giải quyết tuy nhiên phải thông báo cho Bên A trước khi tiến hành.

ĐIỀU 7. NGHIỆM THU VÀ BẢO HÀNH

Bên A có thể thông báo cho Bên B về bất kỳ lỗi nào, nếu không khắc phục được những lỗi đối với công việc cần hoàn thành trong thời gian qui định thì Bên A sẽ thực hiện những việc cần thiết để khắc phục và Bên B phải chịu toàn bộ chi phí cho việc khắc phục lỗi đó.

Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng kỹ thuật về kết cấu chính của nhà ở (cột, tường) là 60 tháng, các hạng mục: bong tróc, thấm, dột là 12 tháng kể từ ngày bàn giao.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

Hợp đồng xây dựng nhà ở phần nhân công được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau, và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

                       ĐẠI DIỆN BÊN B                                               ĐẠI DIỆN BÊN A

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ PHẦN THÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN

Số: …………/HĐXD

Căn cứ  yêu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngàytháng …. năm … tại địa chỉ: … phường/ xã …. Quận/ huyện …. Tỉnh/ thành phố: …  chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (Bên A):

      Đại điện bởi      :  Ông/ bà ………..

      Địa chỉ              :  ………………….

      Điện thọai         :  …………………               Email: …….

      Số CMND         :  ……………….              Ngày cấp: ……………….          Nơi cấp:

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở (Bên B):

      Tên công ty      : …………..

      Địa chỉ              : ……………

      Mã số thuế        : …………..           

      Tài khoản số     : ……………. tại ngân hàng…..

      Đại diện pháp luật : Ông/ bà                                         Chức Vụ: Giám Đốc

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký hợp đồng xây dựng nhà ở phần thô và nhân công hoàn thiện với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: MÔ TẢ CÔNG TRÌNH

Thể loại công trình: Nhà ở riêng lẻ gia đình.

Địa điểm thi công:

ĐIỀU 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế được duyệt, được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung công việc thi công xây dựng được mô tả như sau:

Phần việc nhà thầu cung cấp vật tư và nhân công:

Đào móng, thi công cốt thép, thi công cốp pha, đổ bê tông móng từ đầu cọc trở lên.

Xây công trình ngầm bể tự hoại, hố ga bằng gạch.

Thi công cốp pha, cốt thép, đổ bê tông đà kiềng bản cầu thang đà cửa đà sàn và sàn theo thiết kế đã được duyệt.

Xây gạch tô trát hoàn thiện tất cả các tường bao che, tường ngăn phòng, hộp gen kỹ thuật, bậc tam cấp cầu thang bằng gạch ống.

Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nguội âm tường (không bao gồm hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời).

Thi công hệ thống ống luồn, hộp đấu nối cho dây điện các loại (không bao gồm hệ thống chống sét, ống đồng cho máy lạnh, mạng Lan, hệ thống điện 3 pha).

Thi công chấm thấp seno, wc, sân thượng.

Phần việc hoàn thiện chủ đầu tư cung cấp vật liệu nhà thầu cung cấp nhân công:

Ốp, lát gạch sàn tầng 1, tầng 2, sàn và tường nhà vệ sinh theo thiết kế.

Ốp gạch đá chẻ trang trí (không bao gồm đá Granit, đá mable).

Thi công sơn nước theo thiết kế (bã matis, lót, phủ).

Lắp đặt thiết bị vệ sinh, bồn cầu và phụ kiện.

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Vệ sinh, bàn giao.

Những công việc khác:

Đối với những công việc lắp đặt vật tư của các hạng mục hoàn thiện đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt của nhà cung cấp vật tư (Nhà cung cấp đã tính chi phí vào giá thành sản phẩm), sẽ được hiểu như các thành phần công việc đó không thuộc phạm vi của nhà thầu  cụ thể như:

Ốp đá Granits.

Công tác lắp cửa sổ, cửa đi, khóa các loại.

Công tác thi công lắp đặt lan can sắt, inox, kính cường lực, aluminium, trần thạch cao.

Máy điều hòa không khí, năng lượng mặt trời, v/v.

ĐIỀU 3: VẬT TƯ SỬ DỤNG

STTChủng loại vật tưXuất xứGhi chú
1Sắt thép  
2Xi măng (đổ bê tông)  
3Xi măng (xây tô)  
4Cát vàng (đổ bê tông)  
5Cát (xây tô)  
6Gạch ống 8 x 8 x 18cm  
7Gạch thẻ 4 x 8 x 18cm  
8Đá 1×2 (đá bê tông)  
9Bê tông sàn  
10Chống thấm sàn tolet  
11Dây điện  
12Ống cứng gâm sàn, âm đà  
13Ống ruột gà (xuyên tường)  
14Đế âm (phần điện)  
15Dây anten Tivi  
16Dây mạng (Internet)  
17Dây điện thoại  
18Ống cấp nước lạnh + phụ kiện  
20Ống thoát nước + phụ kiện  
21Cát san lấp  
22Gạch lát nền và vật tư phụ  
23Gạch ốp tường và vật tư phụ  
24Bột trét và vật tư phụ  
25Sơn nước (bột trét + sơn) và vật tư phụ  
26Cửa nhôm kính  
27Cửa gỗ  
28Gỗ lát sàn  
29Thiết bị vệ sinh  
30Đá granite  
31Lan can sắt  
32Tay vịn cầu thang  
33Thạch cao  
34Thiết bị điện  
35Bếp  
36Đèn chiếu sáng  
37Máy lạnh  
38Máy bơm  
39Các thiết bị nội thất  
40Bồn nước + bình năng lượng  
41  

Bên B cam kết tuyệt đối không đưa vật tư giả, vật tư kém chất lượng và thi công công trình.

ĐIỀU 3: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Ngày khởi công dự kiến:

Thời gian thi công công trình là … ngày (kể từ ngày bên B bắt đầu thi công, không bao gồm những ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai, mưa, lũ lụt, ngày nghỉ do lỗi của chủ đầu tư).

ĐIỀU 4:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng giá trị hợp đồng là: … vnđ (bằng chữ: ….). 

Mọi phát sinh về khối lượng công việc làm vượt giá trị ban đầu phải có sự bàn bạc thống nhất giữa Bên A và Bên B mới có giá trị thanh toán.

Giá trị hợp đồng trên chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định của pháp luật và phí gia cố nền móng của nhà xung quanh (nếu có).

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản như sau:

ĐợtThời điểm thanh toánTỷ lệ thanh toánThành tiền
Đợt 1   
   

ĐIỀU 5: NGHIỆM THU, BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH

Nghiệm thu và bàn giao:

Công trình thi công tuân thủ đúng theo thiết và quy chuẩn chất lượng công trình do nhà nước ban hành.

Việc nghiệm thu các hạng mục công việc sẽ được bên A và bên B thực hiện sau khi kết thúc mỗi công đoạn thi công và lúc hoàn thiện công trình.

Bảo hành:

Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng kỹ thuật về kết cấu chính của nhà ở (cột, tường) là … tháng. Các hạng mục như: bong tróc, thấm, dột là … tháng kể từ ngày bàn giao.

Bên B sẽ cử nhân viên đến kiểm tra và khắc phục trong vòng … ngày sau khi nhận được thông báo của bên A.

Bảo hành công trình không bao gồm các lỗi phát sinh do vật tư, nguyên liệu (do bên A cung cấp).

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Giao mặt bằng theo đúng thời hạn thỏa thuận giữa hai bên để bên B thực hiện thi công.

Giải quyết quan hệ với chủ nhà hai bên công trình. Chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước về các đề nghị thi công bổ sung không có trong giấy phép xây dựng.

Cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng kịp thời cho bên B để đảm bảo tiến độ thi công (đối với những hạng mục vật tư do bên A cung cấp). Trong trường hợp bên A cung cấp vật tư chậm sẽ được tính vào thời gian hoàn thành công trình tương ứng với số ngày chậm trễ đó.

Thanh toán tiền cho bên B theo đúng phương thức và thời hạn đã ghi trong hợp đồng. Nếu Bên A chậm thanh toán tiền theo hợp đồng trong …… ngày và không được sự đồng ý của bên B, bên B có quyền tạm ngừng thi công công trình. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn chi phí phát sinh do việc tạm ngưng thi công.

Nghiệm thu công trình kịp thời và đầy đủ cùng với bên B theo tiến độ hoàn thành từng hạng mục công trình. Bên B sẽ thông báo thời điểm nghiệm thu từng hạng mục cho bên B trước ít nhất 1 ngày.

Cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc xây dựng công trình để tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thi công.

Tối đa … ngày kể từ ngày bên B thông báo nghiệm thu hoàn thành công trình. Nếu bên A không có thắc mắc, khiếu nại (bằng văn bản) thì được hiểu là 2 bên đã cùng nhất trí nghiệm thu xong công trình.

ĐIỀU 7: QUYỀN CỦA BÊN A

Yêu cầu bên B thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm được qui định tại hợp đồng xây dựng và theo đúng bản vẽ được hai bên ký duyệt.

Kiểm tra chất lượng công việc của bên B trong quá trình thi công.

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Thực hiện công việc theo đúng bản vẽ thiết kế kỹ thuật, phân tích vật tư kèm theo, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện công việc theo đúng trong bản vẽ, số lượng, thời hạn, địa điểm được qui định tại hợp đồng này, dưới sự giám sát của bên A.

Tất cả các hạng mục khác hoặc ngoài bản vẽ thiết kế được duyệt sẽ được 2 bên thỏa thuận trước khi tiến hành thi công. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về các tranh chấp xảy ra nếu chưa được thỏa thuận.

Bên B sẽ hỗi trợ cung cấp các giấy tờ liên quan đến thủ tục hoàn công cho bên A.

Đảm bảo tính an toàn lao động, an ninh trật tự khi thi công, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, không gây ảnh hưởng đến các nhà xung quanh. Trong trường hợp gây hư hỏng do lỗi của bên B trong quá trình thi công, bên B phải có trách nhiệm sửa chữa kịp thời và khắc phục hậu quả hư hỏng kịp thời. Bên B không chịu chi phí sửa chữa các công trình lân cận do nguyên nhân địa chất thủy văn, do thi công móng cọc, do tải trọng công trình và các nguyên nhân khách quan khác gây nên.

Các hạng mục khác ngoài bản vẽ thi công đã được duyệt sẽ tính vào chi phí phát sinh và sẽ được thực hiện sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản hay Phụ lục hợp đồng có chữ ký xác nhận của hai bên đồng thời sẽ được thanh toán trước khi công việc của phần phát sinh đó hoàn thành.

Bàn giao công trình theo đúng tiến độ ghi trên hợp đồng. Trong trường hợp bàn giao chậm quá … ngày, bên B chịu phạt …

Thanh toán phí điện, nước sử dụng trong quá trình thi công.

ĐIỀU 9: QUYỀN CỦA BÊN B

Yêu cầu bên A bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn để thực hiện công việc.

Yêu cầu bên A cung cấp vật tư đáp ứng thi công đúng quy chuẩn kỹ thuật và thời gian.

Yêu cầu bên A thanh toán tiền theo đúng thời hạn đã ghi trên hợp đồng.

Điều 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải, trọng tài hoặc toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 11: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG:

Hợp đồng xây dựng nhà ở phần thô và nhân công hoàn thiện này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết cho đến khi có biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng do bên B lập ra.

Không bên nào tự ý đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Trong trường hợp bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ phạt … tổng giá trị hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY NHÀ TRỌN GÓI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————-

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ Ở TRỌN GÓI

Số: …… /HĐXD

Căn cứ  yêu cầu và khả năng của hai bên. Hôm nay, ngày …… tháng …… năm …, tại địa chỉ … phường/ xã …. Quận/ huyện …. Tỉnh/ Thành phố …..Chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở):

Đại diện bởi            : Ông/ bà:

CMND số               : ……….. cấp ngày: ….. bởi: …

Địa chỉ                    :

Điện thoại               :  ………                                   Email: ………

BÊN B (NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG):

Tên công ty            : …..

Địa chỉ                    : …

Mã số thuế              : …..                   

Tài khoản số           : ………………… tại Ngân hàng ………..Chi nhánh:

Đại diện bởi            : Ông/ bà …………..Chức Vụ:

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: MÔ TẢ CÔNG TRÌNH

Thể loại công trình: Nhà ở riêng lẻ gia đình.

Địa điểm: …

ĐIỀU 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận khoán gọn (trọn gói) thi công toàn bộ phần nhân công và vật tư để hoàn thiện các công việc từ khi nhận mặt bằng thi công đến khi hoàn thiện nhà ở theo bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt (đính kèm).

ĐIỀU 3: DANH MỤC VẬT TƯ SỬ DỤNG

STTMÔ TẢ VẬT TƯĐVTSỐ LƯỢNGGHI CHÚ
1    
    

Bên B cam kết tuyệt đối không đưa vật tư giả, vật tư kém chất lượng và thi công công trình.

ĐIỀU 4: TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Thời gian thi công công trình là … ngày tính từ ngày bên B nhận mặt bằng thi công hoàn chỉnh (không bao gồm những ngày nghỉ lễ, nghỉ do thiên tai, mưa, lũ lụt và các ngày nghỉ do lỗi của chủ đầu tư).

ĐIỀU 5:  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tổng giá Trị Hợp Đồng: … đồng (Bằng chữ: …).

Giá trị hợp đồng bao gồn thuế GTGT và phí gia cố nền móng của nhà xung quanh nếu có.

Mọi sự thay đổi nội dung của hợp đồng hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải được thực hiện bằng văn bản và được sự đồng ý của các bên A, B.

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản như sau:

Đợt thanh toánThời điểm thanh toánSố tiền thanh toán (VNĐ)
Đợt 1  
  

ĐIỀU 6: NGHIỆM THU, BÀN GIAO VÀ BẢO HÀNH

Nghiệm thu và bàn giao:

Công trình thi công tuân thủ đúng theo thiết và quy chuẩn chất lượng công trình do nhà nước ban hành. Việc nghiệm thu các hạng mục công việc sẽ được bên A và bên B thực hiện sau khi kết thúc mỗi công đoạn thi công và lúc hoàn thiện công trình.

Bảo hành:

Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng kỹ thuật về kết cấu chính của nhà ở (cột, tường) là … tháng, các hạng mục: bong tróc, thấm, dột là … tháng kể từ ngày bàn giao.

Bên B sẽ cử nhân viên đến kiểm tra và khắc phục trong vòng … ngày sau khi nhận được thông báo của bên A.

Bảo hành công trình không bao gồm các lỗi phát sinh do vật tư, nguyên liệu (do bên A cung cấp).

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

Giao mặt bằng theo đúng thời hạn thỏa thuận giữa hai bên để bên B thực hiện thi công.

Giải quyết quan hệ với chủ nhà hai bên công trình. Chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước về các đề nghị thi công bổ sung không có trong giấy phép xây dựng. Trường hợp thi công không có giấy phép xây dựng thì toàn bộ chi phí liên quan đến pháp lý và mọi chi phí sử phạt hành chính cũng như chi phí ngừng thi công do chính quyền yêu cầu thì chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho chính quyền và cho bên thi công.

Cung cấp và thanh toán chi phí điện, nước,… đầy đủ tại công trình phục vụ cho quá trình thi công tới khi bàn giao công trình.

Thanh toán tiền cho bên B theo đúng phương thức và thời hạn đã ghi trong hợp đồng. Nếu Bên A chậm thanh toán tiền theo hợp đồng trong … ngày và không được sự đồng ý của bên B, bên B có quyền tạm ngừng thi công công trình. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn chi phí phát sinh do việc tạm ngưng thi công.

Nghiệm thu công trình kịp thời và đầy đủ cùng với bên B theo tiến độ hoàn thành từng hạng mục công trình, làm biên bản nghiệm thu có chữ ký xác nhận của hai bên. Bên B sẽ thông báo thời điểm nghiệm thu từng hạng mục cho bên B trước ít nhất 1 ngày.

Cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc xây dựng công trình để tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thi công.

Tối đa … ngày kể từ ngày bên B thông báo nghiệm thu hoàn thành công trình, bên A không có thắc mắc, khiếu nại (bằng văn bản) thì được hiểu là 2 bên đã cùng nhất trí nghiệm thu xong công trình.

ĐIỀU 8: QUYỀN CỦA BÊN A

 Yêu cầu bên B thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm được qui định tại Hợp đồng và theo đúng bản vẽ được hai bên ký duyệt.

 Kiểm tra chất lượng công việc của bên B trong quá trình thi công.

ĐIỀU 9: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

Thực hiện công việc theo đúng bản vẽ thiết kế kỹ thuật, phân tích vật tư kèm theo, theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm phần thi công vượt quá giấy phép xây dựng. Trường hợp không có giấy phép xây dựng thì bên thi công không chịu trách nhiệm cũng như chi phí khi công trình bị chính quyền ngưng thi công, xử phạt hành chính…

Thực hiện công việc theo đúng trong bản vẽ, số lượng, thời hạn, địa điểm được qui định tại hợp đồng này, dưới sự giám sát của bên A.

Tất cả các hạng mục khác hoặc ngoài bản vẽ thiết kế được duyệt sẽ được 2 bên thỏa thuận trước khi tiến hành thi công, bên B sẽ không chịu trách nhiệm về các tranh chấp xảy ra nếu chưa được thỏa thuận.

Bên B sẽ hỗi trợ cung cấp các giấy tờ liên quan đến thủ tục hoàn công cho bên A.

Đảm bảo tính an toàn lao động, an ninh trật tự khi thi công, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, không gây ảnh hưởng đến các nhà xung quanh. Trong trường hợp gây hư hỏng do lỗi của bên B trong quá trình thi công, bên B phải có trách nhiệm sửa chữa kịp thời và khắc phục hậu quả hư hỏng kịp thời. Bên B không chịu chi phí sửa chữa các công trình lân cận do nguyên nhân địa chất thủy văn, do thi công móng cọc, do tải trọng công trình và các nguyên nhân khách quan khác gây nên.

Các hạng mục khác ngoài bản vẽ thi công đã được duyệt sẽ tính vào chi phí phát sinh và sẽ được thực hiện sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản hay Phụ lục hợp đồng có chữ ký xác nhận của hai bên đồng thời sẽ được thanh toán trước khi công việc của phần phát sinh đó hoàn thành.

Bàn giao công trình theo đúng tiến độ ghi trên hợp đồng.

ĐIỀU 10: QUYỀN CỦA BÊN B

Yêu cầu bên A bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn để thực hiện công việc.

Yêu cầu bên A thanh toán tiền theo đúng thời hạn đã ghi trên hợp đồng.

Điều 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.

Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải, trọng tài hoặc toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 12: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG:

Không bên nào tự ý đơn phương hủy bỏ hợp đồng, trong trường hợp bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ phạt … tổng giá trị hợp đồng.

Hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói này có hiệu lực kể từ ngày ký trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản và có hiệu lực từ ngày ký.

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

LƯU Ý KHI SOẠN THẢO VÀ KÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Mỗi công trình có yêu cầu về thi công, biện pháp, tiến độ, vật tư, thanh toán, v/v khác nhau. Nên, các bạn nên điều chỉnh các điều khoản trên mẫu hợp đồng xây dựng cho phù hợp.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Theo khoản 2, điều 138, Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thi nguyên tắc ký hợp đồng xây dựng là:

 • Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
 • Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng.
 • Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng.
 • Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng

Theo khoản 3, điều 138, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thi nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng là:

 • Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác.
 • Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật.
 • Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
 • Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng là tiếng Việt. Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên hợp đồng thỏa thuận.
 • Hợp đồng xây dựng phải được ký kết và thực hiện phù hợp với quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

Hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Theo khoản 1, điều 139 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng.
 • Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng.

Khi nào bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng

Theo khoản 2, điều 145 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng khi:

 • Bên nhận thầu bị phá sản hoặc giải thể.
 • Bên nhận thầu từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng.

Khi nào bên nhận thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng

Theo khoản 3, điều 145 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì bên nhận thầu có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng khi:

 • Bên giao thầu bị phá sản hoặc giải thể.
 • Do lỗi của bên giao thầu dẫn tới công việc bị dừng liên tục vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu vượt quá thời hạn đã thỏa thuận của các bên kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

FILE MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 • Download mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở phần nhân công tại đây.
 • Download mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở phần thô tại đây.
 • Download mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói tại đây.

Bài viết liên quan

Góp ý, bình luận