Home Kiến thức & kinh nghiệmChuẩn bị xây nhà Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thành phố Dĩ An

Thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Thành phố Dĩ An

Bởi webxaynha

Trường hợp sửa chữa, cải tạo hay xây dựng nhà tại Thành phố Dĩ An phải có giấy phép xây dựng? Hồ sơ xin giấy phép xây dựng ở Dĩ An bao gồm những gì? Quy trình và thời gian để xin phép xây dựng Dĩ An bao lâu?

Để chuẩn bị và xin phép xây dựng suôn sẽ và nhanh nhất. Webxaynha chia sẻ về qui trình và thủ tục xin phép sửa chữa, cải tạo hay xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An để các bạn tham khảo.

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gia đình

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình nhà ở riêng lẻ gia đình.

Giấy phép xây dựng cũng là công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định bạn đã xây dựng đúng hay không đúng giấy phép, quy hoạch.

Những loại giấy phép xây dựng

Theo quy định của pháp luật hiện hành (khoản 3, điều 89, Luật xây dựng sửa đổi số: 62/2020/QH14). Giấy phép xây dựng bao gồm 4 loại sau:

1 – Giấy phép xây dựng mới.

2 – Giấy phép sửa chữa, cải tạo.

3 – Giấy phép di dời công trình.

4 – Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Theo khoản 2, điều 89, Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14. Những trường hợp được miễn giấy phép khi xây dựng nhà ở riêng lẻ gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;

b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;

c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;

d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;

e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;

h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

Giấy phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An

Giấy phép xây dựng tại Dĩ An - Bình Dương.
Giấy phép xây dựng tại Dĩ An – Bình Dương.

Tùy trường hợp, thành phần hồ sơ xin giấy phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại Thành phố Dĩ an, tỉnh Bình Dương có thể gồm:

STTThành phần hồ sơBản chínhBản sao y
1Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
2Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất (như: GCNQSDĐ, v/v) và bản vẽ hiện trạng vị trí. 
302 bộ bản vẽ đề nghị cấp phép xây dựng. 
4Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế. 
5Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế cá nhân. 
6Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đối với công trình chen ngang có tầng hầm. 
7Cam kết đảm bảo an toàn công trình liền kề (nếu có nhà liền kề). 
8Văn bản đồng ý của ngân hàng (nếu đất đang thế chấp). 
9Khác: Quyết định thu hồi đất kèm bản vẽ thu hồi đất (nếu đất bị thu hồi 1 phần), v/v. 

Giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An

Thành phần hồ sơ xin giấy phép xây dựng có thời hạn (hay còn gọi là giấy phép xây dựng tạm) tại Thành phố Dĩ An bao gồm:

STTThành phần hồ sơBản chínhBản sao y
1Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn (theo mẫu). 
2Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất (như: GCNQSDĐ, v/v) và bản vẽ hiện trạng vị trí. 
302 bộ bản vẽ đề nghị cấp phép xây dựng. 
4Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế. 
5Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế cá nhân. 
6Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đối với công trình chen ngang có tầng hầm. 
7Cam kết đảm bảo an toàn công trình liền kề (nếu có nhà liền kề). 
8Văn bản đồng ý của ngân hàng (nếu đất đang thế chấp). 
9Cam kết phá dỡ công trình.
10Khác: Quyết định thu hồi đất kèm bản vẽ thu hồi đất (nếu đất bị thu hồi 1 phần), v/v. 

Giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An

Thành phần hồ sơ xin giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại Thành phố Dĩ An bao gồm:

1 – Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo.

2 – Bản sao giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3 – Bản sao bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

4 – Giấy tờ khác tùy trường hợp:

a) Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

b) Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây

c) Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Riêng, nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An

Những trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây dựng

Trong quá trình xây nhà ở tại Thành phố Dĩ An. Nếu bạn có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

1 – Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

2 – Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.

3 – Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

Để điều chỉnh giấy phép xây dựng, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An bao gồm:

STTThành phần hồ sơBản chínhBản sao y
1Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
2Giấy phép xây dựng đã được cấp. ✔
3Bản vẽ xin phép xây dựng đã được cấp. 
4Bản vẽ thiết kế xin phép điều chỉnh.
5Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (nếu thay đổi đơn vị thiết kế). 
6Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế cá nhân (nếu thay đổi đơn vị thiết kế). 

Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.

Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An bao gồm:

STTThành phần hồ sơBản chínhBản sao y
1Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu). 
2Giấy phép xây dựng đã được cấp. ✔
3Bản vẽ xin phép xây dựng đã được cấp.

Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An

Nếu giấy phép xây dựng được cấp bị rách, nát hoặc bị mất sẽ được cấp lại giấy phép xây dựng dưới hình thức bản sao.

Thành phần hồ sơ xin cấp lại giấy phép xây dựng Dĩ an gồm:

STTThành phần hồ sơBản chínhBản sao y
1Đơn đề nghị cấp lại giấy phép. 
2Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát). ✔
3Đơn cớ mất.

Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng nhà

Để được cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Dĩ An, bạn cần đáp ứng các điều kiện:

1 – Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

2 – Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. Bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa. Bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

3 – Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định.

4 – Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An được cấp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xin giấy phép xây dựng Dĩ An như sau:

Bước 1: Chuẩn bị, lập hồ sơ xin phép xây dựng.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND TP Dĩ An.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Bộ phận tiếp nhận ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn để bạn hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Phòng Quản lý đô thị Dĩ An kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa.

Phòng Quản lý đô thị Dĩ An kiểm tra và thông báo hồ sơ còn thiếu, tài liệu không đúng để thông báo cho chủ đầu tư bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì Phòng Quản lý đô thị trả hồ sơ và nêu lý do không tham mưu cấp giấy phép.

Bước 4: UBND TP Dĩ An đóng dấu bản vẽ và cấp giấy phép xây dựng.

Văn bản pháp luật liên quan đến giấy phép xây dựng

Hồ sơ, thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở tại Dĩ an căn cứ theo các văn bản pháp luật sau:

1 – Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

2 – Nghị định số: 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

3 – Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

4 – Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lời bình

Ngoại trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Trước khi động thổ xây dựng nhà tại Dĩ An bạn phải có giấy phép xây dựng. Tùy thuộc vào mục đích sửa chữa, cải tạo hay xây dựng mới, xây dựng tạm mà hồ sơ – thủ tục xin giấy phép xây dựng khác nhau.

Để ngày càng hoàn thiện hơn. Webxaynha rất mong nhận được ý kiến góp ý từ quý bạn đọc, công ty dịch vụ thiết kế xin phép xây dựng tại Dĩ An, v/v.

Bài viết liên quan

Góp ý, bình luận