Home Kiến thức & kinh nghiệmChuẩn bị xây nhà Giấy phép xây dựng Bình Dương

Giấy phép xây dựng Bình Dương

Bởi Constar
Thủ tục để xin phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương.

Bạn đang tìm hiểu về thủ tục xin phép xây dựng Bình Dương để thiết kế, xây nhà tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bầu Bàng, Dầu Tiếng hay Phú Giáo?

Dưới đây, chúng ta cùng tìm hiểu về: Những trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng, hồ sơ và thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương theo Luật Xây Dựng hiệu lực từ 01/01/2021.

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng nhà để ở trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật.

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, gia đình để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình nhà ở. Đây là công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định xây dựng đúng hay không đúng giấy phép, quy hoạch.

Theo luật số: 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây Dựng, giấy phép xây dựng gồm:

1 – Giấy phép xây dựng mới.

2 – Giấy phép sửa chữa, cải tạo.

3 – Giấy phép di dời công trình.

4 – Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Nội dung giấy phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương

Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Dĩ An - Bình Dương.
Giấy phép xây dựng tại Dĩ An – Bình Dương. Ảnh: Minh họa.

Giấy phép xây dựng nhà ở Bình Dương bao gồm các nội dung chính sau:

1 – Thông tin chủ đầu tư/ chủ nhà.

2 – Thông tin đơn vị thiết kế.

3 – Vị trí xây dựng.

4 – Cốt nền xây dựng công trình.

5 – Mật độ xây dựng, số sử dụng đất.

6 – Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

7 – Màu sắc công trình (nếu có).

8 – Diện tích xây dựng các tầng, tổng diện tích sàn.

9 – Chiều cao công trình, số tầng.

10 – Thông tin giấy tờ về quyền sử dụng đất.

11 – Hiệu lực khởi công xây dựng công trình.

Khi nào phải xin phép sửa chữa, xây nhà tại Bình Dương

Xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại Bình Dương.

Sửa chữa, cải tạo nhà ở có thay đổi về kiến trúc mặt đứng, thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi quy mô công trình và công năng sử dụng.

Tuy nhiên, Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng nêu những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bao gồm:

Thứ 1. Xây nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500.

Thứ 2. Sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ 3. Sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

Thứ 4. Nhà ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

> Xem thêm: Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng khi xây nhà từ 01-01-2021

Điều kiện xin phép xây dựng nhà ở Bình Dương

Để xin giấy phép xây dựng nhà ở tại Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bầu Bàng, Dầu Tiếng và Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ 1. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Thứ 2. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. Bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa. Bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Thứ 3. Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định.

Thứ 4. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Qui trình xin phép xây dựng tại Bình Dương

Mẫu bản vẽ xin phép xây dựng tại Dĩ an - Bình Dương.
Bản vẽ xin phép xây dựng tại Dĩ An – Bình Dương

Thời gian cấp phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quy trình xin giấy phép xây dựng Bình Dương áp dụng cho các Huyện/ Thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bầu Bàng, Dầu Tiếng và Phú Giáo như sau:

Bước 1: Chuẩn bị, lập hồ sơ xin phép xây dựng.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép xây dựng.

Bước 3: Kiểm tra, duyệt hồ sơ.

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng ghi biên nhận và hẹn ngày khảo sát.

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng hướng dẫn bổ sung hồ sơ và thực hiện lại bước 1.

Bước 4: Cấp giấy phép xây dựng.

Nơi nộp hồ sơ xin phép xây dựng tại Bình Dương là: UBND Huyện/ Thành phố: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bầu Bàng, Dầu Tiếng và Phú Giáo.

Hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà ở tại Bình Dương

Hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ tại Bình Dương bao gồm:

1). Đơn đề nghị cấp phép xây dựng.

2). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + bản vẽ hiện trạng vị trí.

3). 02 bộ bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng.

4). Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế.

Ghi chú: Nhà dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 thì bạn có thể tự thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

5). Giấy tờ khác (tùy trường hợp) như:

+ Bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.

+ Bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xây nhà có công trình liền kề.

+ Văn bản của ngân hàng nếu có thế chấp ngân hàng.

Hồ sơ xin phép xây dựng có thời hạn nhà ở tại Bình Dương

Xây nhà ở nông thôn Bình Dương có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được miễn giấy phép xây dựng.
Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ tại Bình Dương bao gồm:

1). Đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở có thời hạn.

2). Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dựng đất/ trích lục sơ đồ thửa đất.

3). 02 bộ bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng.

4). Đơn cam kết phá dỡ công trình khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

5). Giấy tờ khác: Tùy trường hợp.

Hồ sơ xin phép sửa chữa, cải tạo nhà ở tại Bình Dương

Để xin phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại Bình Dương. Bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

1). Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo.

2). Bản sao giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3). Bản sao bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

4). Tùy trường hợp, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm:

+ Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

+ Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận.

+ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Lưu ý: Nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng và có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương

Trong quá trình xây nhà, nếu có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì bạn phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Thứ 1. Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Thứ 2. Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.

Thứ 3. Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở Bình Dương bao gồm:

Thứ 1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Thứ 2. Bản chính giấy phép xây dựng và bản vẽ xin giấy phép xây dựng đã được cấp.

Thứ 3. Bản vẽ thiết kế xin phép điều chỉnh.

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở Bình Dương

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ:

1). Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

2). Bản chính giấy phép xây dựng và bản vẽ xin giấy phép xây dựng đã được cấp.

Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương

Nếu giấy phép xây dựng được cấp bị rách, nát hoặc bị mất sẽ được cấp lại giấy phép xây dựng dưới hình thức bản sao.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

1). Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng.

2). Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

Cơ sở pháp lý về xin cấp phép xây dựng tại Bình Dương

Hồ sơ, thủ tục xin phép xây dựng Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bầu Bàng, Dầu Tiếng và Phú Giáo – Bình Dương tham khảo từ thực tế và các văn bản pháp luật sau:

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định số: 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020, Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.

Lời bình

Ngoại trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng thì khi động thổ xây nhà tại Bình Dương bạn phải có giấy phép xây dựng.

Tùy thuộc vào mục đích sửa chữa, cải tạo hay xây dựng mới nhà ở mà hồ sơ – thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở tại Bình Dương có khác nhau.

Hy vọng chia sẻ về thủ tục xin phép xây dựng Bình Dương sẽ hữu ích và mong nhận được góp ý từ bạn để hoàn thiện hơn.

Bài viết liên quan

Góp ý, bình luận