Home Kiến thức & kinh nghiệmChuẩn bị xây nhà Giám sát xây dựng là gì? Nội dụng giám sát khi xây nhà?

Giám sát xây dựng là gì? Nội dụng giám sát khi xây nhà?

Bởi webxaynha
Kỹ sư giám sát thi công xây dựng.

Giám sát xây dựng là gì? Có nên thuê dịch vụ giám sát thi công xây dựng nhà? Nội dung giám sát khi xây nhà? Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong giám sát xây dựng là gì?

GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Giám sát xây dựng (tên gọi khác: giám sát thi công, giám sát thi công xây dựng) là một trong hoạt động theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng theo đúng hợp đồng kinh tế, thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, các điều kiện kỹ thuật của công trình.

Giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau (1):

Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng;

Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

YÊU CẦU NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THAM GIA GIÁM SÁT XÂY DỰNG

YÊU CẦU TỔ CHỨC:

  • Công ty phải được đăng ký ngành nghề tư vấn giám sát.
  • Công ty phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng giám sát công trình phù hợp với cấp công trình tham gia.

YÊU CẦU CÁ NHÂN:

  • Cá nhân phải có chứng chỉ giám sát công trình xây dựng phù hợp với cấp công trình tham gia.
  • Cá nhân giám sát phải trung thực, yêu nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, không vụ lợi.

CÓ NÊN THUÊ DỊCH VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ?

Trong xây dựng nhà ở riêng lẻ thì nhà nước khuyến khích (không bắt buộc) việc giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên, xây nhà có giám sát xây dựng sẽ an tâm để dành thời gian làm việc trong quá trình thi công xây dựng nhà.

Xây nhà có giám sát xây dựng đảm bảo chất lượng xây dựng đúng thiết kế, quy chuẩn – tiêu chuẩn xây dựng.

Xây nhà có giám sát xây dựng đảm bảo tiến độ thi công.

Xây nhà có giám sát xây dựng đảm bảo các biện pháp thi công phải tối ưu – an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm, ít hao phí nhân lực – vật tư nhất.

Xây nhà có giám sát xây dựng hạn chế tối đa các rủi ro, sai sót, bất cập xảy ra trong quá trình thi công, bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ đầu tư.

NỘI DUNG GIÁM SÁT KHI XÂY NHÀ?

Trong xây dựng nhà ở riêng lẻ thì nội dung dịch vụ giám sát xây dựng bao gồm (2):

GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN ÉP CỌC (ĐỐI VỚI MÓNG CỌC ÉP BTCT )

Đối chiếu hợp đồng và kiểm tra xuất xứ nhà sản xuất.

Kiểm tra số lượng cọc.

Kiểm tra chất lượng cọc.

Kiểm tra, định vị tim cọc trước khi ép.

Kiểm tra và xác định các chất tải, trọng lượng tải cho từng cọc.

GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN PHẦN MÓNG

Kiểm tra tổng quan hồ sơ thiết kế công trình, bản vẽ xin phép xây dựng.

Kiểm tra định vị tim trục chính cho công trình, đối chiếu so sánh với bảng vẽ thiết kế, bản vẽ xin phép xây dựng.

Kiểm tra định vị các hố móng.

Kiểm tra kích thước hố móng, cao độ móng sau khi đào móng và lắp dựng copha.

Kiểm tra công tác đầm chặt, vệ sinh và đổ bê tông lót móng.

Nghiệm thu cốt thép móng sau khi lắp đặt bao gồm: chủng loại thép, đường kính thép, số lượng thép, khoảng cách thép, vị trí nối thép cho phép, công tác kê cốt thép, v/v.

Kiểm tra công tác định vị vị trí và cấy thép chờ cổ cột.

Kiểm tra chủng loại, chất lượng vật tư đầu vào dựa trên hợp đồng thi công giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công: cát, đá, xi măng, thép, bê tông thương phẩm…

Giám sát quá trình đổ bê tông móng, giằng móng, đà kiềng, lấy mẫu bê tông kiểm tra chất lượng bê tông.

Kiểm tra công tác vệ sinh và an toàn lao động.

GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN CỘT

Kiểm tra công tác vệ sinh thép cột.

Kiểm tra công tác búng mực, định vị tim cột.

Nghiệm thu cốt thép cột sau khi lắp dựng như: số lượng thép chủ, đoạn nối thép, đai thép, kê thép, v/v.

Nghiệm thu copha cột sau khi lắp dựng.

Kiểm tra vật tư, vật liệu chuẩn bị cho công tác đổ bê tông cột.

Giám sát đổ bê tông cột.

Lấy mẫu thí nghiệm bê tông cột.

Kiểm tra độ thẳng đứng của cột sau khi đổ bê tông.

Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông cột.

Kiểm tra công tác vệ sinh và an toàn lao động trên công trình.

GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN DẦM, SÀN VÀ CẦU THANG

Kiểm tra cao độ, vị trí của copha dầm, sàn.

Kiểm tra kích thước cấu kiện dầm, sàn.

Nghiệm thu cốt thép dầm, sàn dựa trên bản vẽ thiết kế.

Kiểm tra công tác lắp ống chờ cho hệ thống điện nước âm dầm, sàn.

Kiểm tra công tác kê thép, vệ sinh cốt thép, copha dầm sàn trước khi đổ bê tông.

Kiểm tra độ chắc chắn cây chống, hệ copha dầm sàn.

Kiểm tra vật tư, vật liệu bê tông.

Giám sát quá trình đổ bê tông dầm sàn.

Lấy mẫu thí nghiệm bê tông dầm sàn.

Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông dầm sàn sau khi đổ bê tông.

Kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn lao động trên công trình.

GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TÁC XÂY TÔ TƯỜNG

Kiểm tra vật tư đầu vào dựa theo hợp đồng thỏa thuận giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công như: cát, xi măng, gạch, v/v.

Kiểm tra công tác vệ sinh sàn, tạo liên kết trước khi xây tường.

Kiểm tra công tác búng mực, thả dây lèo định vị tường trước khi xây tường.

Kiểm tra công tác trộn vữa, xây tường.

Nghiệm thu tường sau khi xây và trước khi tô trát.

Lấy mẫu vữa xây, tô để thí nghiệm.

Kiểm tra công tác tưới ẩm tường trước khi tô trát.

Kiểm tra công tác đóng lưới chống nứt các vị trí cần thiết.

Nghiệm thu tường sau khi tô trát.

Kiểm tra kích thước, cao độ cửa sau khi xây tô.

Kiểm tra công tác bảo dưỡng tường xây và tường tô.

GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TÁC ĐIỆN, NƯỚC

Kiểm tra chủng loại vật tư, ống điện, ống nước, dây điện theo hợp đồng.

Kiểm tra công tác lắp đặt ống chờ luồn dây điện, ống cấp thoát nước âm.

Kiểm tra công tác test áp lực cho hệ thống cấp nước nóng, lạnh.

GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN

Kiểm tra chủng loại, chất lượng vật tư đầu vào dựa trên hợp đồng.

Kiểm tra công tác vệ sinh trần trước khi đóng trần thạch cao, nền trước khi cán nền.

Kiểm tra công tác ốp, lát gạch.

Kiểm tra vật tư chống thấm, công tác chống thấm.

Nghiệm thu công tác chống thấm sàn ban công, sàn mái, sàn tolet.

Kiểm tra vật tư sơn nước.

Kiểm tra độ ẩm tường trước khi bả mastic.

Kiểm tra công tác bả mastic, xả bột.

Kiểm tra công tác sơn nước bao gồm sơn lót và sơn hoàn thiện.

Kiểm tra công tác lắp đặt thiết bị điện nước, cửa, lan can, cầu thang, lan can ban công, v/v.

CÔNG VIỆC KHÁC

Kỹ sư giám sát cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công xác định khối lượng phát sinh (nếu có), v/v.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ CÓ CÁC QUYỀN SAU:

Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình.

Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình; theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết.

Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định.

Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật.

Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

CHỦ ĐẦU TƯ CÓ CÁC NGHĨA VỤ SAU:

Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng.

Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát.

Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình.

Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình.

Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Kết luận: Webxaynha.com hy vọng qua bài viết bạn đã hiểu giám sát xây dựng là gì? Có nên thuê dịch vụ giám sát thi công xây dựng nhà hay không? Các công việc giám sát thi công xây dựng khi xây nhà, cũng như quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong giám sát xây dựng.

Bài viết liên quan

Góp ý, bình luận