Home Kiến thức & kinh nghiệmVăn bản pháp luật Đất nông nghiệp có được xây nhà không?

Đất nông nghiệp có được xây nhà không?

Bởi webxaynha
Có được xây nhà ở trên đất nông nghiệp không?

Bạn đang tìm hiểu để xây nhà trên đất nông nghiệp. Vậy, có được xây nhà trên đất nông nghiệp không? Làm thế nào để xây nhà ở trên đất nông nghiệp?

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp là đất được giao để sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng.

Theo khoản 1, điều 10, Luật đất đai năm 2013, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

 • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.
 • Đất trồng cây lâu năm.
 • Đất rừng sản xuất.
 • Đất rừng phòng hộ.
 • Đất rừng đặc dụng.
 • Đất nuôi trồng thủy sản.
 • Đất làm muối.
 • Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép. Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm. Đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Có được xây nhà trên đất nông nghiệp không?

Theo quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2013 thì nguyên tắc sử dụng đất là:

 • Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.
 • Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.
 • Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nên người sử dụng đất nông nghiệp có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, chủ sử dụng đất nông nghiệp không được xây nhà trên đất trồng cây lâu năm nói riêng hay đất nông nghiệp nói chung.

Làm thế nào để xây nhà ở trên đất nông nghiệp?

Sử dụng đất đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

Nên, để được xây nhà trên đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm hay đất nông nghiệp nói chung thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở hay còn gọi là đất thổ cư.

Sau khi đã hoàn thành và được cơ quan quan có thẩm quyền chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, thì người sử dụng đất có thể tiến hành xây nhà ở trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng.

>>> Tham khảo: Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở tại TpHCM.

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chủ sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ bao gồm:

Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 2. Nộp tiền sử dụng đất:

Nộp tiền sử dụng đất theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế và theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên và môi trường nơi nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 3. Nhận kết quả:

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan tài nguyên và môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận: Phải sử dụng đất đúng mục đích được cấp. Không được xây nhà trên đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, v/v). Để được xây nhà ở trên đất nông nghiệp, chủ sử dụng cần cần tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở trước khi tiến hành xin phép, xây dựng nhà.

Bài viết liên quan

Góp ý, bình luận