Home Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Bởi webxaynha
Chính sách bảo mật thông tin webxaynha

Cảm ơn bạn đã truy cập vào địa chỉ website: https://www.webxaynha.com (nay gọi là “Blog”) – Nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm xây nhà và các mẫu nhà đẹp.

Chính sách này công bố cách thức mà Blog thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn. Để đảm bảo quyền lợi, bạn vui lòng đọc “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn về những cam kết mà tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn khi truy cập trang.

1). Bằng việc trao thông tin cá nhân, bạn đã đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này thì vui lòng không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào khi truy cập trang.

2). Blog bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và không báo trước. Blog khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

3). Mục đích việc thu thập thông tin cá nhân để duy trì sự liên lạc, tiện trao đổi các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm, kiến thức xây nhà. Thông báo đến bạn các bài viết mới, thông tin khuyến mại, quảng cáo, xúc tiến thương mại liên quan đến xây nhà.

4). Nếu bạn viết bình luận trong Blog, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

5). Các bài viết trên trang Blog này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web/ blog khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

6). Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này có hiệu lực từ 22 giờ ngày 16/04/2020, được cập nhật lần 1 ngày 07/08/2020.

Webxaynha | Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm xây nhà đẹp.

Góp ý, bình luận