Home Kiến thức & kinh nghiệmChuẩn bị xây nhà Chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum trọn gói bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum trọn gói bao nhiêu tiền?

Bởi webxaynha
Mẫu nhà ống 3 tầng đẹp mái bằng.

Bạn đã chọn được mẫu nhà đẹp? Bạn đang hiểu cách dự tính chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum 60m2, 80m2 và 100m2 phần thô và xây nhà trọn gói theo m2 xây dựng đơn giản và chính xác.

Diện tích sàn xây dựng, số tầng nhà và tầng tum.

Diện tích sàn xây dựng nhà:

Diện tích sàn xây dựng được hướng dẫn tại điểm h, mục 2, phụ lục 2, Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng.

Cụ thể, tổng diện tích sàn nhà là tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum. Trong đó, diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, bao gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.

Số tầng và tum nhà:

Tại điểm k, khoản 1, điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 7 tháng 11 năm 2019. Số tầng của tòa nhà (hoặc công trình) bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/ bán hầm, không bao gồm tầng áp mái.

Công trình có tầng tum không tính vào số tầng của công trình khi chỉ dùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy, bao che các thiết bị công trình (nếu có), phục vụ mục đích lên mái và cứu nạn, có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái.

Đối với nhà ở riêng lẻ, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới.

Nhà ở riêng lẻ:

Tại điểm k, khoản 1, điều 1, Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 7 tháng 11 năm 2019. Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bao gồm nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

Những chi phí liên quan đến mẫu nhà 3 tầng 1 tum.

Phong cách thiết kế cũng ảnh hưởng đến chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum.
Phong cách thiết kế cũng ảnh hưởng đến chi phí xây nhà.

Giống như các mẫu nhà đẹp 2 tầng hay mẫu nhà đẹp 3 tầng, chi phí liên quan đến mẫu nhà 3 tầng 1 tum bao gồm:

 • Chi phí tư vấn, thiết kế xây nhà.
 • Chi phí xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.
 • Chi phí xây dựng nhà phần thô và nhân công hoàn thiện.
 • Chi phí vật tư hoàn thiện nhà.
 • Chi phí trang trí nội – ngoại thất.
 • Chi phí nghiệm thu và hoàn công xây dựng nhà.
 • Chi phí khác (nếu có).

Tuy nhiên, các chi phí xây nhà trên có thể thay đổi theo yêu cầu xây dựng và tập quán xây dựng từng địa phương.

Những lợi ích khi lập dự trù chi phí trước khi xây nhà?

Xây mẫu nhà 3 tầng 1 tum đẹp (hay còn gọi mẫu nhà 1 trệt 2 lầu 1 tum) chiếm không ít khoản tiền của gia đình. Nên, việc lập dự trù chi phí xây nhà giúp bạn:

 • Biết và chuẩn bị trước nguồn tiền xây nhà.
 • Cơ sở giúp bạn quyết định quy mô ngôi nhà.
 • Căn cứ để thương thảo về đơn giá xây dựng phần thô hay xây nhà trọn gói.

Phương pháp tính chi phí xây nhà 3 tầng 60m2, 80m2, 100m2 và 1 tum 15m2.

Đối với nhà ở riêng lẻ nói chung và mẫu nhà cấp 4, mẫu nhà 2 tầng, mẫu nhà 3 tầng nói riêng. Có 2 phương pháp tính dự trù chi phí xây nhà thường dùng đó là:

 1. Phương pháp tính chi phí xây nhà theo m2 xây dựng.
 2. Phương pháp tính chi phí xây nhà theo bóc tách khối lượng và đơn giá.

Thực tế thì các nhà thầu xây dựng thường tính và báo giá xây dựng phần thôxây nhà trọn gói theo m2 xây dựng. Bởi vì, phương pháp tính chi phí xây nhà theo m2 xây dựng thường dễ tính cho nhà thầu xây nhà và dễ hiểu cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, để dự trù chi phí xây 3 tầng 1 tum 60m2, 80m2 hay 100m2 chính xác. Bạn có thể yêu cầu nhà thầu xây dựng uy tín tính dự toán theo bóc tách khối lượng và đơn giá.

Cách tính chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum theo m2 xây dựng.

Như vậy, chi phí xây nhà được tính bằng tổng m2 xây dựng x đơn giá xây nhà theo m2 xây dựng.

Trong đó, tổng mét vuông xây dựng nhà 3 tầng 1 tum thường được tính như sau:

Phần móng nhà:

 • Nếu móng cọc = Diện tích sàn xây dựng x hệ số 30%.
 • Nếu móng đơn = Diện tích sàn xây dựng x hệ số 40%.
 • Nếu móng bè = Diện tích sàn xây dựng x hệ số 50%.

Phần thân nhà:

 • Tầng 1 = Diện tích sàn tầng 1 x Hệ số 100%.
 • Tầng 2 = Diện tích sàn tầng 2 x Hệ số 100%.
 • Tầng 3 = Diện tích sàn tầng 3 x Hệ số 100%.
 • Tum hay chuồng cu = Diện tích sàn tum/ chuồng cu x Hệ số 100%.

Phần mái nhà:

 • Mái Tole = Diện tích mái x hệ số 20%.
 • Mái BTCT = Diện tích mái x Hệ số 50%.
 • Mái BTCT dán ngói = Diện tích mặt nghiêng x hệ số 100%.
 • Mái ngói kèo sắt = Diện tích mặt nghiêng x hệ số 70%.

Chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum, mái BTCT 60m2, 80m2 và 100m2.

Giải sử bạn có kế hoạch xây dựng mẫu nhà ống 3 tầng và 1 tum (15m2), mái BTCT và ép cọc bê tông. Với đơn giá xây dựng phần thô là 3,3 triệu vnđ/m2 và đơn giá xây nhà trọn gói là 5,3 triệu vnđ/m2. Vậy, dự kiến chi phí xây nhà 60m2, 80m2 và 100m2 phần thô và trọn gói là bao nhiêu tiền?

Trong thực tế, tổng m2 sàn xây dựng càng lớn thì đơn giá xây dựng phần thô và đơn giá xây nhà trọn gói sẽ giảm. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết ta cùng lấy một mức giá cho các mẫu nhà 3 tầng 1 tum 60m2, 80m2 và 100m2.

Chi phí xây nhà 3 tầng dưới đây chưa bao gồm sân vườn, tiểu cảnh, tường rào, ban công, v/v (nếu có).

Cách tính chi phí xây nhà 3 tầng 60m2 và 1 tum, mái BTCT.

Trước hết, ta tính tổng m2 xây dựng tính chi phí xây nhà 3 tầng 60m2 và 1 tum, mái BTCT như sau:

 • Móng cọc = Diện tích sàn x hệ số 30% = 60m2 x 30% = 18m2
 • Tầng 1 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 60m2 x 100% = 60m2
 • Tầng 2 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 60m2 x 100% = 60m2
 • Tầng 3 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 60m2 x 100% = 60m2
 • Tum/ chuồng cu: Diện tích sàn x hệ số 100% =15m2 x 100% = 15m2
 • Mái BTCT = Diện tích sàn x hệ số 50% = 60m2 x 50% = 30m2.

Tổng m2 xây dựng: 243m2.

>>> Với đơn giá xây dựng phần thô là 3,3 triệu đồng/m2. Chi phí chi phí xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện nhà 3 tầng 1 tum 60m2 là: 801,9 triệu đồng.

>>> Với đơn giá xây nhà trọn gói là 5,3 triệu đồng/m2 thì dự kiến chi phí xây nhà trọn gói nhà 3 tầng 1 tum 60m2 là: 1.287,9 triệu đồng.

Cách tính chi phí xây nhà 3 tầng 80m2 và 1 tum, mái BTCT.

Tương tự, ta tính tổng mét vuông (m2) xây dựng tính chi phí xây nhà 3 tầng 80m2 và 1 tum, mái BTCT như sau:

 • Móng cọc = Diện tích sàn x hệ số 30% = 80m2 x 30% = 24m2
 • Tầng 1 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 80m2 x 100% = 80m2
 • Tầng 2 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 80m2 x 100% = 80m2
 • Tầng 3 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 80m2 x 100% = 80m2
 • Tum/ chuồng cu: Diện tích sàn x hệ số 100% =15m2 x 100% = 15m2
 • Mái BTCT = Diện tích sàn x hệ số 50% = 80m2 x 50% = 40m2.

Tổng m2 xây dựng: 319m2.

>>> Với đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện mẫu nhà phố 3 tầng 80m2 và 1 tum 15m2 là 3,3 triệu đồng/m2. Chi phí chi phí xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện là: 1.052,7 triệu đồng.

>>> Với đơn giá xây nhà trọn gói mẫu nhà phố 3 tầng 80m2 và 1 tum 15m2 là 5,3 triệu đồng/m2 thì dự kiến chi phí xây nhà trọn gói là: 1.690,7 triệu đồng.

Cách tính chi phí xây nhà 3 tầng 100m2 và 1 tum, mái BTCT.

Tương tự, tổng mét vuông (m2) xây dựng tính chi phí xây nhà 3 tầng 100m2 và 1 tum, mái BTCT như sau:

 • Móng cọc = Diện tích sàn x hệ số 30% = 100m2 x 30% = 30m2
 • Tầng 1 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 100m2 x 100% = 100m2
 • Tầng 2 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 100m2 x 100% = 100m2
 • Tầng 3 = Diện tích sàn x hệ số 100% = 100m2 x 100% = 100m2
 • Tum/ chuồng cu: Diện tích sàn x hệ số 100% =15m2 x 100% = 15m2
 • Mái BTCT = Diện tích sàn x hệ số 50% = 100m2 x 50% = 50m2.

Tổng m2 xây dựng: 395m2.

>>> Với đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện mẫu nhà ống 3 tầng 100m2 và 1 tum 15m2 là 3,3 triệu đồng/m2. Chi phí chi phí xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện là: 1.303,5 triệu đồng.

>>> Với đơn giá xây nhà trọn gói mẫu nhà ống 3 tầng 100m2 và 1 tum 15m2 là 5,3 triệu đồng/m2 thì dự kiến chi phí xây nhà trọn gói là: 2.093,5 triệu đồng.

Những yếu tố ảnh hưởng đến báo giá xây nhà 3 tầng 1 tum.

Đơn báo giá xây mẫu nhà đẹp 3 tầng 1 tum phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Quy mô xây dựng.
 • Phong cách thiết kế.
 • Vị trí xây dựng.
 • Yêu cầu vật tư.
 • Thời điểm khởi công xây dựng.
 • v/v.
Tham khảo cách tính chi phí xây nhà 3 tầng 75m2 và 1 tum.

Ngoài việc tự dự toán chi phí xây nhà theo mét vuông xây dựng. Kinh nghiệm để xây nhà đẹp giá rẻ là bạn chọn công ty thiết kế xây dựng uy tín để lập bản vẽ thiết kế và lên dự toán theo khối lượng, đơn giá.
webxaynha

Hy vọng các cách tính chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum, mái bằng BTCT với  diện tích sàn 60m2, 80m2, 100m2 sẽ hữu ích với bạn.

Chúc bạn sớm hoàn thiện ngôi nhà đẹp với chi phí hợp lý nhất.

Bài viết liên quan

4 Những bình luận

Tầng lững, tầng tum sẽ tính vào số tầng nhà khi nào? - Webxaynha Tháng Tám 8, 2020 - 5:46 chiều

[…] Tham khảo: Chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum trọn gói bao nhiêu tiền? […]

Trả lời
Mặt tiền nhà ống 3 tầng đơn giản hiện đại - Webxaynha Tháng Tám 13, 2020 - 2:12 chiều

[…] Tham khảo: Chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum trọn gói bao nhiêu tiền? […]

Trả lời
Mẫu nhà ống đẹp 3 tầng 75m2 H.A House - Webxaynha Tháng Tám 18, 2020 - 12:44 sáng

[…] Chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum bao nhiêu tiền […]

Trả lời
Chi phí xây nhà 3 tầng 100m2 - konkeng Tháng Mười 31, 2020 - 7:18 chiều

[…] dự trù kinh phí được tốt hơn. Hiện khách đang có dự định xây nhà 3 tầng webxaynha.com Chi phí xây nhà 3 tầng 1 tum trọn gói bao nhiêu tiền? – WebXayNha Dự tính chi phí […]

Trả lời

Góp ý, bình luận